Jaaroverzicht 2017

Jaarverslag Grannies2Grannies Friesland 2017

Het begint eentonig te worden, maar ook over 2017 kunnen we zeggen dat het een goed jaar geweest is voor Grannies2Grannies Friesland. Een heel goed jaar zelfs, want we hebben maar liefst 10 huisjes kunnen financieren. Dit is meer dan we ooit hebben durven dromen. Eind 2017 stond de stand op 34 huisjes.

Daarnaast hebben we, dank zij de Lions Opsterland 20 zonne-energie systemen kunnen laten installeren en hebben we een medisch kamp mogelijk gemaakt voor 300 grannies. Daarover later meer.

Uiteraard waren we nergens geweest als we niet zoveel steun gekregen hadden van allerlei organisaties en particulieren. We hebben al de Lions Opsterland genoemd. Het nieuwe jaar begon meteen al goed met een donatie van 3000 euro van twee grootmoeders uit Drachten voor een huisje. Daarnaast hebben de Soroptimisten de Reestlanden allerlei activiteiten georganiseerd waardoor er 3000 euro werd opgehaald, goed voor 1 huisje. De Wereldwinkel Gaasterland doneerde een huisje. Een mevrouw die anoniem wil blijven schonk een heel huisje en er kwam zelfs geld voor een huisje uit Brussel van de Association Femmes d’Europe. Toen hadden we al vijf huisjes!

Soroptimisten De Reestlanden, ladies night.

De andere vijf huisjes zijn voor een deel gefinancierd door kerkelijke organisaties, zoals de Doopsgezinde Kerk Drachten, de Protestante Gemeente Berlikum, De Passage Sneek, de PKN Oudemirdum/Nijemirdum/ Sondel, de Protestante Kerk Tijnje, de diaconie ZWO Drachten en de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. Een ander deel is gefinancierd door organisaties als de Hubertine stichting, De Kringloopwinkel Zoeterwoude en de Loge Flevoland. En ook hebben particuliere donoren ontzettend hun best gedaan om de grannies in Oeganda te helpen hun leven weer wat perspectief te geven.

Daarnaast zijn wij ook dit jaar weer de nodige keren op stap geweest met onze spullen om deze te verkopen op markten en braderieën. En we hebben weer de nodige lezingen gegeven aan allerlei vrouwenorganisaties. In totaal hadden we 17 activiteiten, 7 keer een lezing, 6 keer een markt of braderie, 2 keer een kerkdienst, 1 keer een maaltijd en 1 keer een ladies night.

In het jaarverslag 2016 werd al vermeld dat Grannies2Grannies Friesland zich per 1 januari 2017 zou gaan aansluiten bij PEFO Nederland. Eén van de grannies heeft zitting genomen in het bestuur van PEFO Nederland. Dit bestuur is in 2017 6 keer bij elkaar gekomen. De waardering vanuit PEFO Nederland voor het werk van Grannies2Grannies is groot. Dat doet ons goed. De overgang van Worldgranny naar PEFO Nederland is heel soepel verlopen. Alleen duurde het even voordat het nieuwe bankrekeningnummer in werking trad en voordat het oude nummer werd opgeheven. Wij hebben bij PEFO Nederland ook ons eigen bankrekeningnummer gekregen. Voor alle duidelijkheid nog even dit nieuwe nummer: NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda. Dit is de officiële naam van PEFO Nederland. Een beetje een lange naam, maar het is niet anders.

Een ander bijzonder feit is de reis die een aantal van de leden van Grannies2Grannies Friesland in november maakte naar het project in Oeganda. Het was een heel bijzondere reis, mooi en schokkend tegelijk. Het was voor ons niet te bevatten dat het de grootmoeders van het project lukt om hun kleinkinderen in zulke vreselijke omstandigheden groot te brengen. Wat zijn de Afrikaanse vrouwen toch sterk. Maar we zagen ook dat sommige grannies de moed dreigden te verliezen. Wat is een nieuw huisje dan een uitkomst voor ze. Een goed huisje is meer dan een dak boven je hoofd, het is de basis in het leven om door te kunnen. Dat zagen wij ook aan Safina, een vrouw die vier jaar geleden een huisje kreeg. Toen dreigde zij de moed te verliezen. Nu zagen we een zelfverzekerde, goed verzorgde vrouw met gezonde kleinkinderen. Dat was fantastisch om te zien.

Safina  vroeger
Safina nu

Wat ook grote indruk op ons maakte was de inzet van de staf van PEFO Uganda. Justine Ojambo als koördinator is heel gedreven en integer. Je ziet de betrokkenheid van hem bij de grannies op zijn gezicht. Maar ook de andere stafleden werken hard en zijn heel betrokken. Het is een kleine staf, die het met heel weinig middelen moet zien waar te maken. In eerdere jaren organiseerden zij altijd één keer per jaar een medisch kamp voor de grannies. Dit omdat deze over het algemeen geen geld hebben om medische hulp te betalen. Maar ook omdat ze in ziekenhuizen vaak niet geholpen worden omdat men het zonde vindt om medicijnen aan oudere mensen te geven. Maar omdat de financiële situatie van PEFO Uganda het de laatste paar jaar niet toestond om zo’n medisch kamp te organiseren, hebben de deelnemers aan de reis dit met elkaar betaald. 300 Grannies konden hieraan meedoen.

Oma met gebroken schouder                             
een lange rij voor de dokter

Onze groep is in 2017 ook weer met een grootmoeder uitgebreid. Riny van de Witte Nicolai is ons komen versterken. Zij is niet alleen een aanwinst voor het project vanwege haar enthousiasme, maar ook vanwege de prachtige kaarten die ze maakt. Ook hebben wij onze activiteiten uitgebreid naar de provincies Drenthe en Overijsel. Dit komt omdat een paar leden van onze groep verhuisd zijn naar deze provincies en daar al gauw activiteiten voor de grannies in Oeganda gingen opzetten. Maar het streven is nog altijd om ook in andere provincies grannies-groepen te realiseren. Misschien gaat dat in 2018 lukken, omdat we dan de nodige publiciteit verwachten via Omroep MAX, die een televisieprogramma gaat maken over ons project en de grannies in Oeganda. Daarover volgend jaar meer.

Grannies2Grannies Friesland in 2017

Rest ons nog om iedereen die ons op wat voor manier ook in 2017 gesteund heeft heel hartelijk te bedanken. Dank zij u hebben 10 grootmoeders en zeker 60 kleinkinderen een veel betere basis gekregen om de overige problemen aan te kunnen. Overleven wordt weer een beetje leven.

Grannies2Grannies Friesland, januari 2018

 

 

 

 

JAARVERSLAG  2016

Als we terugkijken op het jaar 2016, dan kunnen we concluderen dat het alweer een goed jaar geweest is voor de grootmoeders in Uganda en voor onze organisatie, Grannies2Grannies Friesland. Want ook dit jaar hebben we weer 5 huisjes weten te realiseren. We begonnen ooit met het idee dat het fantastisch zou zijn als we elk jaar 2 huisjes bij elkaar konden krijgen. En nu is het voor de tweede keer op rij al weer gelukt om 5 huisjes te financieren. En we hebben al weer een aardig begin voor het eerste huisje van 2017. In totaal hebben we vanaf oktober 2011 tot eind december 2016 23 huisjes kunnen realiseren. Dat betekent voor 23 grannies en minstens 100 kinderen een heel nieuwe start van hun leven.

Maar ook in 2016 hebben we het uiteraard niet alleen gedaan. We hebben veel steun gekregen van een aantal vaste donoren (sommige daarvan zijn anoniem), familieleden en vrienden.  Hieronder volgt een opsomming van een aantal bijzondere schenkingen:

-          Zoals vorig jaar al geopperd werd in het jaarverslag 2015 verdubbelde de gemeente Aalsmeer inderdaad de opbrengst van de jaarlijkse bazar van de Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer.

-          Ook de Doopsgezinde Gemeente in Drachten schonk ons weer een extra gift. Zij steunt ons al een aantal jaren, zowel financieel als door haar warmte en behulpzaamheid. We zijn ze daar heel dankbaar voor.

-          De Vitusstichting in Leeuwarden schonk zelfs een heel huisje. De gelden van deze stichting zijn bijeen gebracht door de Zusters Franciscanessen van het voormalige Sint Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden. De stichting is nu niet meer katholiek, maar ze zijn nog wel steeds betrokken bij de noden en zorgen van mensen.

-          Al een aantal jaren krijgen we elk jaar een nieuwe oma-fiets van de fietsenzaak Heerenveen Tweewielers. Dit jaar werden het zelfs twee oma-fietsen. We verkochten lootjes tijdens de braderie in Drachten en het Multi culti festival in Heerenveen en ook de nodige familieleden, vrienden en buren moest er aan geloven. De twee fietsen brachten bij elkaar bijna 600 euro op.

 

 

-          Het 50-jarig huwelijksfeest van één van onze familieleden bracht 350 euro op voor de grannies.

-          Heel bijzonder was het fantastische bedrag dat de kinderen van de christelijke basisschool de Fjouwerhoeke in Hantumahuizen bij elkaar gebracht hebben. Door elke week een klein bedragje mee naar school te nemen hebben de kinderen in totaal  936,25 euro opgehaald. Samen met een betrokken lid van het bestuur van deze school hebben we in alle klassen iets verteld over het project. Prachtig zoals ook de hele jonge kinderen reageren op het verhaal en de dia’s.

-          In Sneek is een kleine groep mensen een paar jaar actief geweest voor het project. Door o.a. tweedehandsspullen te verkopen hebben ze in totaal een heel huisje bij elkaar weten te financieren. Een prachtig resultaat.

-          Ook dit jaar werden we weer gesponsord door Timmerbedrijf Straatman uit Tijnje.

-          De Passage uit Oudehaske schonk ook dit jaar de opbrengst van hun kerstconcert aan Grannies2Grannies Friesland.

-          En last but not least kregen we ook dit jaar weer een geweldig bedrag van de Hubertine Stichting uit Leeuwarden. Deze stichting beheert de nalatenschap van goudsmit en horlogemaker Hubert Kraak en zijn vrouw Tine Steenhuizen.

Ook het afgelopen jaar hebben we weer voorlichting gegeven bij allerlei vrouwenorganisaties, zoals Doopsgezinde zusterkringen, afdelingen van de Passage en de Christelijke vrouwenverenigingen, Vrouwen van Nu, etc. In totaal gingen we hiervoor 9 keer op stap. Hetzelfde aantal keren gingen we op stap naar diverse braderieën en markten, zoals de braderie in Drachten, het Multi culti festival in Heerenveen, de appeldag in Beetsterzwaag, de Wereldmarkt in de Doopsgezinde Kerk in Drachten en de kerstmarkt voor het personeel van de christelijke basisscholen in Kollum en omgeving.

We gingen zelfs de grens over, de Friese grens dan, en gaven voorlichting aan de Soroptomisten de Reestlanden in Drenthe. Deze vrouwenorganisatie gaat ons 2 jaar lang steunen door middel van het houden van allerlei acties.

Hoewel wij gedurende ons hele bestaan altijd heel zelfstandig geopereerd hebben, vielen wij officieel onder de stichting Worldgranny. De doelstelling van Worldgranny, het ondersteunen van ouderen in derde wereldlanden sloot goed aan bij onze doelstelling. En het scheelde ons een hoop administratief gedoe, ook wat betreft het verkrijgen van een ANBI-registratie.  Maar gedurende het jaar 2016 veranderde de doelstelling van Worldgranny: ze gingen zich meer richten op sociaal ondernemerschap.

Nu bestond sinds een aantal jaren ook de Stichting PEFO Nederland, een stichting die PEFO Uganda ondersteunt. En PEFO Uganda is ook de organisatie waar wij voor werken. Dus wat was er logischer dat wij de overstap zouden maken van Worldgranny naar PEFO Nederland. We zijn met deze stichting in gesprek gegaan en van beide kanten was er veel enthousiasme om samen te gaan werken. Per 1 januari 2017 zijn wij een aparte afdeling van PEFO Nederland geworden. Wij blijven onze zelfstandigheid behouden, maar officieel vallen wij nu onder de stichting PEFO Nederland. Eén van onze grannies heeft zitting in het bestuur van PEFO Nederland. En wij gaan samenwerken waar mogelijk en wenselijk. Dit houdt in dat wij ook een nieuw bankrekeningnummer hebben. Net als bij Worldgranny het geval was is dit rekeningnummer speciaal voor het huizenproject in Jinja. Het nieuwe rekeningnummer wordt NL37 SNSB 0945 5212 51 op naam van Stichting ter ondersteuning van Pefo Uganda., gevestigd te Utrecht. Ook PEFO Nederland is ANBI-geregistreerd. Dit houdt in dat u uw giften kunt aftrekken van de belasting. Wij hopen op een goede samenwerking met PEFO Nederland en hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.

Ook dit jaar bezocht Justine Ojambo, koördinator van PEFO Uganda Nederland om gastlessen te geven aan de Haagse Hogeschool in Den Haag. En ook nu weer bracht hij een bezoek aan Friesland. Hij vertelde dat PEFO Uganda steeds meer de nadruk gaat leggen oop empowerment. De bedoeling hiervan is dat de grannies van het project de regie over hun eigen leven terugkrijgen. En vooral dat ze weer hoop krijgen op een beter bestaan. Daarnaast wordt de boerderij steeds meer het centrum van allerlei activiteiten, ook mensen uit de omgeving kunnen daar terecht voor kennis en informatie. Kennis, bekwaamheid en houding zijn de drie aspecten waar veel aandacht aan wordt besteed. Zo is er afgelopen jaar een bibliotheek ingericht. Ook het kantoor van PEFO Uganda zit nu op het terrein van de boerderij. En een nieuwe ontwikkeling is ook dat er op de boerderij drie klaslokalen zijn ingericht waar kinderen van grannies een vak kunnen leren. Ze kunnen hier leren voor kapster, naaister en timmerman.

 

Hieronder ziet u een paar foto’s van de activiteiten die op de boerderij plaats vinden. Met de vocational section wordt de beroepsafdeling, in dit geval de timmerafdeling bedoeld en met de tailering section wordt de naai-afdeling bedoeld.

THE VOCATIONAL SECTION AT THE FARM SCHOOL

 

 

THE TAILORING SECTION AT THE FARM SCHOOL

 

 

 

 

 

 

Wat onze groep in Friesland betreft, wij zijn nog steeds  met 8 vrouwen.  Dit ondanks het feit dat twee oma’s verhuisd zijn naar een andere provincie. Deze vrouwen blijven betrokken bij onze groep, sterker nog, ze starten nieuwe initiatieven in de regio waar ze nu wonen. Het is fijn dat de vrouwen die er pas bijgekomen zijn zich ook al goed ingewerkt hebben en ook de lezingen kunnen geven.

Boven van links naar rechts: Alie de Bruin, Anne Rijkee, Marijke Dijkstra, Klara Dam, Yvonne Kentie.

Beneden van links naar rechts: Ria Bakker, Geertje Jeeninga, Fetsje Bosma

Onze webmaster Frans Ooms is inmiddels ook verhuisd. Zijn werk wordt overgenomen door Klaas van den Burg. We zijn heel blij dat Klaas ons wil helpen mochten er problemen zijn met de website, www.grannies2granniesfriesland.nl. Verder kunt u ons bereiken via ons e-mailadres grannies2granniesfriesland@hotmail.com.

Aan het eind van dit jaarverslag willen wij iedereen hartelijk bedanken die ons, op wat voor manier dan ook, geholpen heeft met het realiseren van weer 5 huisjes voor de grannies in Uganda. We blijven doorgaan, er zijn nog zoveel grannies die dringend een huisje nodig hebben. Justine Ojambo, de koördinator van PEFO Uganda formuleerde het als volgt: “ jullie hebben geen idee wat zo’n nieuw huisje betekent voor een oma, het is zo ontzettend groot en belangrijk. Het is het begin van een nieuw leven voor haar en voor haar kleinkinderen!”.

Grannies2Grannies Friesland

 

 

 

Jaarverslag 2015

 

 

Weer 5 huisjes erbij:    Jaarverslag Grannies 2 Grannies Friesland 2015

Ook 2015 is een goed jaar geweest voor Grannies 2 Grannies Friesland. Wij hebben ruim 16000 euro opgehaald, goed voor in elk geval 5 huisjes.

 

De grannies tijdens hun tweewekelijkse bijeenkomst.


Het jaar begon meteen al goed met een grote bijdrage van de Stichting Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp. Deze bijdrage was goed voor een heel huisje. En het jaar eindigde ook weer goed dank zij de Doopsgezinde Gemeente uit Aalsmeer. We kregen een deel van de opbrengst van de jaarlijkse bazaar. De kans is zelfs groot dat dit bedrag verdubbeld wordt door de gemeente Aalsmeer.

Verder kregen wij geld van twee afdelingen van de Soroptimisten en een afdeling van de Odd Fellows. Ook nam de wereldwinkel Havelte kettingen van ons af. Ze hebben een mooi hoekje ingericht met, naast de kettingen, ook informatie over ons project. Een oude dame vierde haar verjaardag en vroeg als cadeau geld voor de grannies. Een echtpaar dat 50 jaar getrouwd was vroeg in plaats van cadeaus ook een bijdrage voor de grannies. Dat leverde ook een mooi bedrag op. Helaas is de mevrouw een paar maanden na het feest overleden. De Passage in Oudehaske gaat ons gedurende twee jaar steunen. Zo kregen we de opbrengst van hun kerstconcert. En in november leverde een verloting tijdens de Provinciale dag van de Doopsgezinde zusters veel geld op. 2015 was dus een jaar waarin we ruim gesteund werden door diverse Doopsgezinde Gemeentes.De Doopsgezinde Kerk in Aalsmeer voorafgaand aan de jaarlijkse bazaar.

Naast de vrouwen van onze eigen groep gaan ook steeds meer andere mensen voor ons aan het werk. We kregen prachtige tassen, gebreide en gehaakte poppen en beesten, sieraden, sjaals, mutsen, babysokjes, etc. Zelfs in Frankrijk wordt er gehaakt voor de grannies in Uganda! Deze spullen verkopen we dan tijdens de voorlichtingsavonden die we geven. Dit jaar hebben we in totaal 9 avonden verzorgd voor allerlei groeperingen, zoals Vrouwen van Nu, Christelijke Plattelandsvrouwen, de ANBO, de Vrouwenkamer in Heerenveen, etc. we stonden op 6 braderieën en op 3 provinciale dagen van diverse vrouwenorganisaties. Bijzonder was het SIVO festival in Odoorn. Dit is een Wereld dans- en muziekfestival. De prachtigste folklore groepen uit de hele wereld traden daar op. Wie had dat verwacht in een klein plaatsje als Odoorn. We hebben niet veel verkocht daar, maar degenen die in de stand op de bijbehorende multi-culturele markt stonden hadden wel een prachtige dag!

Eind november stonden we zoals gebruikelijk ook weer drie dagen op de Wereldmarkt in de Doopsgezinde Kerk in Drachten. En ook dit jaar kregen we weer een fiets voor de verloting op het multi culti festival in Heerenveen van de heer Gerard van der Veen van Tweewielers in Heerenveen.

In December bracht Justine Ojambo, de koördinator van PEFO Uganda, ons een bezoek. Hij wordt elk jaar uitgenodigd door de Hogeschool in Den Haag om daar gastlessen te geven over de zin van ontwikkelingssamenwerking. Een bezoek van Justine is altijd heel inspirerend. Deze man is zo bevlogen en weet dat zo goed over te brengen. Misschien ook goed om te melden is dat de kosten die PEFO maakt, zoals kosten voor huisvesting en personeel, volledig betaald worden door een Canadese organisatie. Onder deze organisatie, de Stephen Lewis Foundation, vallen wel 300 grannies-groepen met in totaal 20.000 actieve oma’s, een aantal om jaloers op te zijn. Omdat er voor ons geen kosten voor PEFO afgaan en wijzelf ook nauwelijks kosten hebben, kunnen wij garanderen dat al het geld dat binnenkomt rechtstreeks aan de huisjes besteed wordt.

Justine Ojambo, koördinator PEFO

Verder kunnen we vermelden dat Marijke Dijkstra onze groep komt versterken. Marijke heeft nu nog niet zoveel tijd omdat ze nog als leerkracht voor de klas staat. Maar ze kan zich nu vast wel inwerken en hopelijk gaat ze in de toekomst nog veel van zich laten horen.

Waar we ook heel blij mee zijn is onze nieuwe website. Deze is gemaakt door Frans Ooms uit Tijnje. We zijn hem hier heel dankbaar voor. Het was veel werk, maar het resultaat is om trots op te zijn. U kunt hem bekijken op www.grannies2granniesfriesland.nl. We hebben ook een eigen e-mailadres, dat is grannies2granniesfriesland@hotmail.com.

Aan het eind van dit jaarverslag willen wij iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook geholpen heeft met het realiseren van weer 5 huisjes voor de grootmoeders in Uganda. De nood is hoog. We hopen dan ook in 2016 weer zo’n mooi resultaat te halen. Wij doen ons best.v.l.n.r. Anne Rijkee, Geertje Jeeninga, Yvonne Kentie, Fetsje Bosma, Klara Dam, Alie de Bruin, hurkend Ria Bakker. Op de foto ontbreekt Marijke Dijkstra.

  

 


 

.